Om The Fjords

Med kompetanse innen både maritim næring og reiseliv har Fjord 1 og Flåm AS stiftet et felles selskap med likeverdig eierskap; The Fjords. Gjennom dette selskapet ønsker Fjord 1 og Flåm AS å tilby et bedre reiselivsprodukt på fjorden. Selskapet skal styrke fjordopplevelsen for de mange turistene som besøker Fjord-Norge med fokus på fornying av materiell og produktutvikling.
Fjord 1 er en erfaren aktør i fjordbassenget og det største fergeselskapet i Norge. Flåm AS tenker helhetlig reisemålsutvikling og tilrettelegger reiser og mektige opplevelser i Flåm og omegn, hvor blant annet Flåmsbana er en kjent attraksjon. Dagens moderne turist forventer å få en smakebit av regionens særtrekk på en inspirerende, tilrettelagt og effektiv måte. Dette i kombinasjon med bekvemmeligheter, matopplevelser og service av beste kvalitet. Når gjestene kommer langveisfra for å oppleve fjordene, skal The Fjords tilrettelegge for at de tilreisende får en flott fjordopplevelse som skaper begeistring.
Etableringen av The Fjords er en viktig og langsiktig satsning der faktorer som miljø og bærekraftig utvikling står sentralt i oppbygging av selskapet.

Tre fjorder
I tillegg til å drive turistrute mellom Flåm og Gudvangen har Fjord1 flere ruter på Geirangerfjorden og på Lysefjorden. The Fjords AS skal operere og levere reiselivsprodukter i disse tre fjordsystemene. Gjennom selskapet Sognefjorden AS har Flåm AS drevet egne rutegående trafikk på strekningen Flåm – Gudvangen i flere år.